Min syn på skolan

Hej Sveriges skolminister!

Jag vill börja med att säga att få gå i skolan i Sverige är ett stort
privilegium. Ett bra fungerande skolsystem som är kostnads|fritt för alla
elever ska Sverige vara stolta för. Men jag som snart har gått ut
grundskolan har många tankar och ideér som kan förbättra för den kommande
generationens skolelever. Dom jag valt att ta upp i detta brev är
förbättringar av skolsystemet och lärares kompetens.

Grundskolans första år har fungerat bra tycker jag. Det är inte främst att
sitta framför skolböckerna och studera utan att lära sig fungera bland
andra i en skolklass och framförallt ha roligt!
Men sen när man kommer upp i mellanstadiet och senare Högstadiet så har jag
delade meningar hur min syn på skolan ska vara.
Jag som gått med stökiga elever och i allmänt bråkiga klasser har märkt att
lärarnas kunskaper och kompetens ofta inte räcker till.
Det är inte lika lätt för alla att gå i skolan och för dem som inte hänger
med lika bra är det viktigt att lärarna inte låter dom hamna på efterkälken
och tar tag i situationen. Stödundervisning ska finnas i skolan helst från
mellanstadiet och upp. Dagarna blir långa och trista rätt ofta också. Man
sitter långa stunder framför böckerna och man blir lätt trött på det. En
bra stimulans skulle då vara att lägga in extra idrott på schemat så får
man ner stillasittandet i skolan. Men de största förändringarna jag vill se
är att alla lärare ska vara högskoleutbildad så det inte blir som jag har
det nu och har haft Vikarier, icke utbildade lärare som jag fått stått ut
med många år under långa perioder. Lektions timmar som då mest har varit
lek men när man arbetat med böckerna så har jag sällan hjälp om jag inte
förstår. Det är många timmar som gått till spillo, timmar som säkert kommer
att visa sig vara viktiga för min kommande skolgång.
Högre krav måste ställas och det kommer att kosta mer men dom pengar vi
inte satsar på skolan kommer samhället förlora på i framtiden, då
arbetslösheten kommer att öka när fler och fler hoppar av skolan och
utbildning krävs. Så mitt råd är att satsa pengar och det är illa kvickt!

MVH Karl Jörgen Jakobsson