Min syn på skolan.

Hej Thomas!

Nu är mina år i grundskolan snart slut. Jag har blivit ombedd att skriva om
mina synpunkter och funderingar över skolan och om hur den kan förbättras.
Och så här blir mitt svar om min syn på nutidens skolgång.

Skolan en plats för alla ungdomar och mindre barn. Det borde ju isåfall
också vara en trivsam plats med många leende på läpparna för alla. Men så
är det inte för alla. Vissa känner bara så här när dom tänker på skolan, 9
års av helvete. Men för mig har dessa snart 9 åren av skolan varit mycket
posetiva men i allt bra finns där alltid något mindre bra, så också för
mig. Det absult bästa med skolan är all kunskap man får, kompisarna man lär
känna som man sedan utvecklar till en väldigt fin vänskap med. Vissa lärare
på skolan gör det skolgången väldigt bra och lärorik. I mitt fall finns där
två. Och den kunskapen jag har fått från dom kommer jag att bära med mig
livet ut. Banden som uppstår mellan kompisarna i skolan är starka som kan
hålla livet ut. Skolan är nog den plats man finner de flesta av sina
vänner. Men livet i skolan är inte alltid en dans på rosor. Många blir
utfrysta och mobbade och det är det mest negativa med skolan. mobbningen i
skolan har förekommit länge, länge och kommer nog att göra väldigt lågt
fram i tiden också. Men om Lärare, skolledningen och eleverna slår sina
huvuden i hop, finns där kanske en chans till en lösning på detta
problemet. Jag tycker att lärarna inte gör tillräkligt för att hjälpa de
utsatta. Men vad vet jag jag är bara en elev liksom alla andra. Jag ser
problemet men ingen lösning. Skolan flyttar på den mobbade eleven det blir
ju lättare så, men det är ingen lösning. Mitt förslag på en lösning är att
flytta på dem som mobbar istället för den som blir det. Men att göra på
detta sättet blir alldeles för svårt, det är ju lättare att flytta en
istället för femton elever och det förstår jag också. Men den som mobbas
måste det kännas väldig svårt att inte igentligen ha gjort något men ändå
måste byta skola. Jag tycker att alla dom som mobbar borde få känna på hur
det känns att gråta sig till sömns varje kväll och att vara rädd för att gå
till skolan nästa dag. Det är hemskt att behöva ha det så. Men fler
förbättringar kan jag inte komma på som rör mobbningen. Men andra förslag
om hur skolan kan göras bättre vet jag. Som t.ex. en ljusare och trevligare
skola hade varit mycket roligare att gå till än en skola som är grå och
dyster, så jag tycker att många skolor behöver renoveras lite grann. Mer i
drott i skolan skulle också vara en bra sak. Av idrott blir man piggare,
gladare och det förstärker kroppen både fysiskt och psykiskt. Och när man
mår bättre förstärker det ju också en självförtroende och konsentrationen.
Med dessa förslagen på förbättringar tror jag hade varit bra för alla både
elever och lärare. För om eleverna blir mer aktiva i skolan och vill lära
sig mer så måste det vara mycket lättare för lärarna att arbeta. Men skolan
är trots allt inte pest och pina för alla. För det finns ju också dom som
trivs där, och tycker att det är roligt att gå dit.

Nu avslutar jag mitt brev till dig, men mina förslag till en förbättrad
skolgång så vet jag att det inte går att genomföra under en dag men att det
kanske kan vara någonting att tänka på. Och med lite hjälp från alla kanske
något av mina förslag genomförs i framtiden någon dag.

// Med vänliga hälsningar
Alexandra Engdal-Werner

Klar struktur med relativt bra inledning och avslutning. Fokuserar på
viktiga saker, själva undervisningen och mobbning. Tar upp både fördelar o
nackdelar och föreslår förbättringar. Utvecklar resonemanget. Är också
kritisk. Föreslår också trevligare miljö och mer idrott.

Språket

Strävar efter varierat ordval. En del svårare ord stavas fel, t.ex.
positiv, koncentration.
Omväxlande meningsbyggnad. Någon mening har blivit krystad ”så här blir
mitt svar på nutidens skolgång
Dela in i stycken
Bokstaven a är mycket lik e