Min syn på skolan
7/2-03
Skolministern
Jag ska snart gå ut ur nian och jag har uppmärksammat några brister under
mina år i grundskolan.
Min första punkt är angående läroböckerna i t.ex. fysik och vissa SO-
ämnen. De är som serietidningar. Man slår upp boken för att göra läxan och
möts av en massa svammel som gömmer undan det viktiga. Faktiskt är det som
tar mest tid när man gör läxor att filtrera bort allt svammel. Det är inte
konstigt att vissa inte förstår.
Den andra bristen jag har märkt är angående om lärarna. Vissa utav dem
lär ur fel saker. Exempelvis kan jag berätta om musiken. I mellanstadiet
var musiklektionerna som de ska vara. Man lärde sig om musik och om man
ville lära sig att spela ett instrument valde man till det, men nu (i
högstadiet) så lär vi oss lite om musik men vi måste kunna spela ett
flertal instrument. Dessutom finns det inte alltid lärare till vissa
lektioner eller vikarier i upp emot en vecka.
Nästa sak jag har att kommentera är angående svenskalektionerna.
Enligt vad jag har förstått ska uppsatserna vara till för att eleverna ska
öva sin svenska och lära sig att skriva sammanhängande, fast det verkar
snarare som om vi alla ska vara författare. Man kan faktiskt kunna skriva
utan att kunna skriva romaner eller noveller. Jag tror faktiskt att det
skulle gå bättre för vissa elever om det fanns flera uppsatsämnen som inte
kräver att man är en författare.
Den sista punkten jag har är angående betygskalan. Skillnaden mellan
två elevers resultat kan vara ganska stor fastän de har samma betyg.
Eftersom betygen visar hur bra man är, bör det finnas åtminstone fem steg
(fast helst ska det vara fler).
En något missnöjd elev.