Inskannad version

Mina nio skolår
På lågstadiet var det lugnt, inte så många lärare.
Istället hade man en klassföreståndare och en gymnastik lärare.
Men det är lätt att gå på lågstadiet om man jämnför med mellan- och
högstadiet tex proven dom är inte så svåra som mellanstadiets prov.
Men det blir svårare för varje år man går i skolan för varje gång man byter
klass tex mellan 1-2 blir det alltmer svårare tex som en försvårad stege.
På mellanstadiet blir allting svårare tex man får gå längre i skolan om
dagarna svårare undvisning, mer läxor och svårare skrivningar.
Men annars är det ganska likt om man jämnför med lågstadiet.
Det känns skönt att börja i sjuan på högstadiet.
Men man är minst igen och man är rädd för att råka illa ut för niorna. Men
man bryr sig inte om dom utan i stället är man med sina kompisar i sin egen
klass. Man känner sig stolt över att ha börjat på högstadiet det går man
och skryter med, och att man är superbra.
Men det är dom inte för att bli superbra så skall man läsa vidare efter
nian då är man perfekt men sjuan, åttan och nian är bara en vanlig
grundskola som dom andra två skoler man har gått på bara för att komma upp
till stadium 7.