Min syn på skolan

min skola är den fattigaste. Man borde bli av med alla käringar som är
lärare. Man ska börja 10.00 varje dag och sluta klockan 15.00. det som är
bra på min skla är att det finns en grupp för särbarn, och att vi har bra
datorer på vår skola.