Min syn på skolan
Hej!
Ni som är skolminister har bett oss elever i årskurs 9 att skriva och
berätta våra negativa och positiva synpunkter och erfarenheter om skolan.
Jag kan bara tala för mig själv i det här brevet om mina erfarenheter av de
två skolorna jag har spenderat mina nio grundskoleår på.

Mina första fem år gick jag på en rela|tivt liten låg- och
mellanstadieskola. Då brydde man sig inte så mycket om hur miljön och
kontakten mellan lärarna och eleverna var. Det är ju såna saker som vi
eleverna i grundskolans senare årskurser tycker är väldigt viktiga. När man
gick i lågstadiet tyckte var att skolan var bra, bara om klassen hade råd
att köpa in en ny basketboll eller ett nytt hopprep. Då var man lycklig i
ett par månader fram|över!

Jag kan inte säga så mycket om de förändringarna jag tycker borde ske i
lågstadiet. Man var ju så liten då och man la inte de dåliga sakerna med
skolan på minnet. Jag har även en systerdotter som började skolan i höstas
och hon tycker att det fungerar bra. Hon går i förövrigt i samma skola som
jag gick mina första fem skolår. Men jag tycker personligen att det verkar
vara mer mobbing nu än när jag gick i lågstadiet. Just nu när jag skrev den
förra meningen så kom jag på en åtgärd man kanske kan ta till för att få en
förbättring. Jag tycker att man borde lära barnen i tidigt skede vad som
menas med respekt. Utbilda lärare att sätta barnen på plats om de har varit
elaka mot någon. Läraren ska ju självklart inte vara sträng hela tiden,
utan de ska också vara snälla och omtänksamma. Om barnen tidigt får lära
sig om respekt och värderingar, så kanske mobbingen avtar i framtiden.

För att lämna lågstadiet, går vi över till mellanstadiet. Jag kommer direkt
på en brist min skola hade då. Vi hade inte ens vår egen matsal, utan alla
klasser fick äta i klassrummen. Det tycker jag är äckligt faktiskt. Först
ha lektion i klassrummen, sen äta där och för att sedan ha lektion där
igen. Som tur är har den skola nu fått en matsal.

Det jag uppfattade som en positiv sida med mellanstadiet var att vi hade en
och samma lärare i alla teoretiska ämnen. Det var skönt, för då behövde man
inte skapa en bra kontakt med tio olika lärare, som man måste göra idag!
Det jag uppfattar som negativt är att skolan jag gick på inte förberedde
inte oss elever på hur högstadiet ser ut och fungerar tillräckligt bra. Jag
fick i alla fall en väldig chock när jag började på min högstadieskola.

Självklart har ju låg- och mellanstadiet sina speciella egenskaper, och när
man gick där behövde man inte bry sig om att behöva göra läxor 24 timmar om
dygnet.
Då var det viktigaste om klassen skulle få en ny basketboll. Idag är det
viktigaste elevinflytande och jämställdhet för mig.

När du ber mig att räkna upp skolans brister, kommer jag direkt på en
massa. Men den här gången ska jag faktiskt börja med att säga några bra
saker som jag tycker skolan har lyckats med nu på senare tid. Det första är
att de som har läs- och skrivsvårigheter inte stämplas som ”dumma”, utan de
får de förutsätt|ningar och hjälp de behöver.
En annan sak är att vi har ett engagerat elevråd på vår skola. De hjälper
till mycket om man t.ex. har problem med ett orättvist betyg. Även fast
många klagar på elevrådet att de inte gör nånting för skolan, så tycker jag
att de verkar insatta i det de gör

Nu måste jag tyvärr gå in på skolans brister och negativa saker. Till en
början tycker jag personligen att man inte får ett tillräckligt bra
elevinflytande förrän de två sista åren i grundskolan. Med elevinflytande
menar jag inte att vi får välja färg på gardinerna i matsalen, utan att vi
får vara med och påverka vår egen undervisning och att alla elevers röster
ska höra och att alla ska tas på lika stort allvar. Jag är ett exempel på
det faktiskt. Jag har alltid haft problem med mattematiken och när jag bad
min lärare att få byta från min riktiga mattegrupp till en ”stödgrupp” inom
matten, fick jag bara slängt i ansiktet att jag var ”för bra” för den
gruppen. Min lärare tyckte säkert att han hade gett mig en komplimang, men
jag blev väldigt besviken på honom och fram|för allt på skolan som inte
ville hjälpa mig och gav mig möjligheter|na jag ville ha.

För att ta en avslutande, och positiv sak med skolan är att de ska få
mycket beröm från mig när vi skulle göra gymnasie val. Vi fick en bra
information och hjälp från de vuxna på skolan.

Nu har du snart läst klart mitt långa brev och nu tänkte jag ge dig förslag
på hur jag tycker att 2000-talets skola ska se ut. Jag skriver upp det i
punktform och delar in dem i de olika stadierna. Man kan kalla det att det
är en sammanfattning av det jag har skrivit i mitt brev.

Lågstadiet:
. Stoppa mobbingen i tidigt skede.
. Gör speciella program till lärarna, så att de kan lära ut vad som menas
med respekt.

Mellanstadiet:
. Förbered eleverna för högstadiet bättre.

Högstadiet:
. Ha ett större elevinflytande och gör det mer jämställt mellan lärarna och
eleverna i skolan.
. Man borde lära sig mer om det vuxna livet.

Hoppas att du har fått någon hjälp med mitt brev och att mina förslag och
min berättelse om mina nio skolår har varit till någon nytta.

MVH eleven har centrerat avsändaren av brevet i följande ordning: sitt
namn, skola, kommun och stad, på tre rader