Att byta skola/Att byta klass
Att byta skola eller att byta klass och få nya kamrater och lärare kan vara
något positivt, intressant och spännande men kanske också otryggd och
krävande. Ibland beror det på att föräldrarna vill flytta bort från den
kommunen de nu bor i och träffa nya människor, men barnen som redan har
många kompisar vill inte flytta.

Mamma börjar prata om att det är alltid positivt när man träffar nya
människor och att det är bra när man flyttar i ett annat miljö, ett annat
samhälle.
Brodern och systern börjar prata om det som mamma och pappa hade sagt
till dem!
Efter några minuters pratande så beslutar de sig för att flytta för att det
skulle vara både kul och spännande på nya ställen.
Dagen de kom hem från skolan så sade båda barnen om vad de hade beslutat om
att flytta bort och byta skola samt att börja i ett annat klass.
När mama och pappa började packa så sprang barnen och sade farväl till sina
kompisar.
Systern Annica och brodern Oscar tog hem jättemånga adresser samt bilder på
sina kompisar.

Pappan och mamman är stolta över dem för att de arrangerar sig för att
hjälpa till i nya huset för att göra den i ordning samt att säga farväl
till alla sina bästisar.

Pappan har hyrt en släpvagn för att flytta över möblerna till det nya
huset. När de kommit till huset så ser man att många personer står och
välkomnar dem. Annica går över för att hälsa på några grannar.
Oscar går till pappan och frågar om vi inte kan gå fram till dem och hälsa?
Pappan ropar på mamman för att gå och hälsa på alla vänliga människor.

Dagen efter så börjar dem i deras nya skola.
Annica berättar om att det var rätt bra i skolan den första dagen och att
hon och Oscar kommer att trivas.