Att byta skola.
Att byta skolan för mig är det inget problem. Jag har gjort det nästan hela
mitt liv. Mitt först skol byte var när jag flyttade ifrån Arizona till
Virginia. I början var det lite svårt för mig, för att det var första
gången jag har gjort någonting så här. Men när första dagen gick då hade
jag redan kompisar.
Eleven markerar nytt stycke, både med ny rad och med indrag Efter det
året så vart allting okej. Jag hade kompisar allting var lugn, tills min
pappa flyttade till ett annat bostad. Där var jag tvungen att byta skolan
igen. Jag var då i mellan stadiet. Precis som före gången så vart jag rädd
och nervös. Men precis som före vart allting okej igen.
Några år gick förbi och då tänkte jag, okej nu ska vi inte flytta mer. Men
dagen kom, vi flyttade igen. jag vart så ung. Jag var i sexan och jag
flyttade redan tre gånger. Nu tyckte jag att det var ingen problem att
flytta.
Sexan gick och då kom sjuan. Där var alla ifrån sexan tvungen att byta
skolan. Men i USA är det annorlunda än här i Sverige. Där finns det många
skolor att välja ifrån. Efter sjuan så kom sommar. Det var då mitt liv
ändrades. Min mamma kom till Sverige innan jag började sjuan. Men när
sommar kom då åkte jag till Sverige för semester. Jag skulle har vart här
för två månader, men så var jag här för två år istället. Efter de två
första månaderna gick, då bestämde jag att jag skulle stanna här i Sverige,
och byta skolan igen. Först var det jätte svårt att sätte mig i ett skola
för att jag kunde inte svenska då. Första dagen i skolan var rätt så bra,
jag träffade många lärare och många killar som senare var vi riktig bra
kompisar.
Ett halvt år senare så vart det lite knappt. Jag hade många möte med
rektorn och några lärare. Det var då jag var tvungen att byta skola igen.
Men det här gången var det bara tills jag har lärt mig svenska. Efter det
så vart allting klart utan ett sak och det var att de ville att jag skulle
gå till|baks till sjuan i stället för att var kvar i åttan. Men det ordnade
sig efter ett tag.
Åttan var slut och nu är det nian. Det här året går bra. På sommaren är det
tänkt att gå tillbaks till U.S.A och fortsätt skolan där. Men det är inte
tills sommaren förstås.

G-