Inskannad version

Min syn på skolan
Skolan är nyttig och bra att gå i, Men det finns vissa brisster: i
undervisningen, för lite att göra under rasterna och betygen borde det
finnas en gradering från 1-10.
Jag tycker att i undervisningen ska man få göra olika arbeten tex. ett
häffte som man ritar och skriver i om en viss gren i just det ämnet. En del
lärare låter bara eleverna läsa ur en bok, och det glömmer man ganska snart
bort om man inte får göra antäckningar eller ett arbete om det man läser
om.
I engelska och olika språk, borde man arbeta mer med att prata än med att
lära sig skriva och man borde ha mer besök av engelsk- (eller det språk man
har) pratande personer.
Svenskan är relativt bra, men vad har man för nytta av alla de regler man
lär sig igentligen?
Man har glömt bort nästan allt innan man har gått ur 9:an.

Jag tycker att det ska finnas saker att göra på rasterna tex. att spela
olika spel, lyssna på musik och det ska finnas en cafeteria där man kan
köpa frallor, kakor och något att dricka.
Alla ska ha ett eget, stort skåp där de får plats med sin väska, jacka och
sina böcker. Skol bussarna borde åka ända fram till huset där man bor och
inte så långt att man får cykla varje dag till bussen.