Inskannad version

Mina 9 skolår

Prolog.
Den 1:a augusti avid. hade jag två stora händelser framför mig. Den
ena varade i en dag och låg snart bakom mig. Det var min födelsedag. Den
andra var starten på en period som skulle vara i otyd. 10½
år… .otyd skolstarten.
Jag hade minst 9 år i ett fruktansvärt fängelse vid namn Kungsskolan
framför mig…
I lågstadiet
Min lågstadietid var en rolig tid. Man lärde sig så mycket man inte kunde.
Jag kunde redan läsa lite men varken skriva eller räkna. Jag hade väldigt
svårt med stavningen i början,men fick special-hjälp och kom snart ikapp de
andra i klassen. Mitt favorit|ämne var mattematik. Det var förmodligen på
grund av att jag var bäst i klassen på matematik. Näst efter Jon. Han var
ju bäst i klassen på allting. Dagarna gick fort på lågstadiet. Vi slutade
ju så tidigt. Vi hade två raster, en 20-minuters rast och lunch rasten på
50 minuter. Byggnaden där låg, mellanstadie och särskole-elever hade sitt
säte var en 50×50 m U-formad byggnad. Mitt på den kvadratiska gården fanns
det en gung|ställning. Den som kom dit först fick ha sin gunga resten av
rasten, sådana var reglerna. När jag gick i 2:an flyttade familjen
Schoenberg från Ljungbyhed till Linköping. Det tog några veckor att vänja
sig vid den nya skolan och lära sig alla namnen. Men när sommaren kom hade
jag nästan glömt att jag hade bott i Ljungbyhed över huvud taget.

II Mellanstadiet
När man började mellan|stadiet blev allt mycket svårare. Det kom prov
mycket oftare och man skulle lära sig både engelska och division. Jag
tyckte om engelskan. Förmodligen av samma anledning som matten på
lågstadiet. Jag klarade mig rätt bra i de flesta ämnen, bortsett från
gymnastik och träslöjd. Vi fick en ny lärare på mellan|stadiet. Hon var
precis som de flesta andra lärare jag har haft, väldigt bra. Vi fick två
raster. En 20-minuters och en 30-minuters rast. För det mesta spelade man
fotboll på rasterna. 6:an var en lugn period. Man var störst på skolan och
ingen vågade göra något dumt. Sen kom 7:an.

III Högstadiet
Det var en mycket stor skillnad på 6:an och 7:an. Från att vara störst blev
man minst. Man fick en ny lärare för varje ämne. Man bytt klassrum efter
varje lektion. Det fanns en alternativmatsedel. Man fick vara inne på
rasten. Man hade fler ämnen och man fick ta mycket större ansvar. Det bästa
med hög|stadiet var att man slapp ha samma lärare mer än 60 minuter På
högstadiet fick man också börja kämpa för att få bra betyg. Tyvärr blev det
mycket lärarbyten. Några bytte skola andra blev sjukskrivna. På
höst|terminen i 9:an blev man tvungen att skriva en uppsats om skoklan. Det
var väldigt nervöst…
Efter allt det kommer gymnasiet…