Hej Kära Skolministern!!

Jag tycker att det skulle vara trevligt med ett café så man kan gå dit när
man har lust.
En mobbinggrupp skulle vara bra för skolan, en i varsit arbetslag, så dom
skulle föhindra mobbingen i skolan.
Det som är dåligt i skolan är att maten suger man kan ju alldrig äta där.
Så ska det vara mycket musik på i cafét så man kan ha det trevligt med sina
polare.Många elever kommer att tyka om skolan tror jag och kommer att få
bätre betyg. Och så ska det vara en extra lection efter skolan, så om man
liger efter i något ämne så ska man jobba sig framot där eller om man har
lexor.
Så det va mina förslag. Jag hoppas skolan blir bättre.

Kära hällsningar Bengt.