Till skolministern.

När min lärare kom med förslaget att jag skulle skriva ett brev till
skolministern som en skrivuppgift, tvekade jag inte en enda sekund.
Förresten, mitt namn är Johan Sten och går det sista|året på Rydskolan i
Karls|hamn. Först och främst vill jag tacka er och regeringen för att ni
låtit renovera våran skola. Jag tycker inte bara att just det materiella
har blivit bättre, utan också själva stämningen på skolan. För två år sedan
när vi gick i slitna, dåligt ventiler|ade korridorer var det en helt annan
atmosfär. Maten smakade dåligt, lärarna var usla, det fanns inget att göra
på rasterna osv.
Nu när vi har kommit till den nya Rydskolan kan jag säga att allt det
jag räknat upp har vänts till motsatsen. Den mat som vi får kan vi inte
klaga på. De flesta lärarna gör ett bra jobb och vi gör alltid något på
rast|erna. Jag tror att de flesta har fått en mer positiv syn på skolan
efter att vi flyttat in i den fina byggnaden.

Det finns också de saker som inte fortfarande är så bra på skolan.
För fyra år sedan när jag bara var tolv år, fick jag börja på
högstadiet. Självklart tyckte jag att det skulle bli spännande och väntade
med iver för att börja. Det var som att vänta vid en grind som ledde vägen
till vuxenlivet. Grinden öppnades och jag var en aning närmare mitt mål.
Efter att jag gått på Ryd|skolan i ett halvår som sexa, förstod jag att
det inte var något bättre eller mer spännande än på min gamla skola. Jag
var van att på rasterna gå ut och hoppa hopp|rep, spela bandy och göra
andra utomhusaktiviteter. I stället satt man och spelade kort och sprang
runt och retade de äldre eleverna. De som gick i nians årskurs gjorde ju
allt för att undvika oss och vissa lärare tyckte till och med att vi var
irriterande små kräk.

Nu är jag själv nia och jag måste erkänna att jag inte är så positiv
till att man tar in tolvåringar på högstadiet. Det är inte bra för de
själva eller för oss äldre elever.
Tolvåringar är fortfarande barn som har ett behov av att leka. När
möjligheten finns att vara inne än ute är det så klart att man väljer det
förstnämnda. De glömmer bort att leka och att vara barn, vilket gör att de
fördriver tiden med att störa oss äldre. Det är för stor åldersskillnad
mellan sexor och nior. Man märker tilloch|med hur mycket mognare sjuor är
än sexor. Jag ser det som självklart att tolvåringarna ska gå på
mellanstadiet. Det är bara ni politiker som måste inse att det är så.
För alla skulle det bli bättre. Lärarbristen skulle nog inte vara lika
stor som den är idag, eftersom att det är lättare att utbilda sig till
mellanstadielärare än högstadielärare.

Ett stort problem i dagens skola är mobbing. Jag kan själv säga att jag
blivit ut|satt för det många gånger och det är många fler som blivit det
också, men jag måste faktiskt erkänna att mobbing har blivit mer sällsynt
på våran skola. Det har med den fina miljön att göra och att vi har så bra
kisare. Något som skulle minska mobbing är att ha lärare eller kisare som
går runt i korridorerna och ser till att ingen är dum mot någon. Självklart
tycker jag att vi nior har ansvar att se till de yngre eleverna, och föregå
med gått exempel.
När jag var mobbad saknade jag en lärare att prata om det med. Jag var
för rädd att söka kontakt själv och undrade vad mobbarna skulle utsätta mig
för som straff. I stället höll jag det för mig själv och försökte intala
mig själv att jag inte var mobbad.
Det skulle vara lättare för eleverna som är mobbade om en lärare
försöker ta kontakt och prata. Därför tycker jag att klassens kontaktlärare
ska ha ett privat samtal med alla elever varje år för att mobbing ska
upptäckas och förhindras. Det ska också finnas en kurator tillgänglig under
elevernas skoldagar, så att den som vill prata har möjlighet till det.

Nytt för i år är att vi har något som kallas ”studie|pass” på schemat. Det
är till för att vi elever ska lära oss att ta eget ansvar och kunna välja
själva vad vi vill jobba med. Studiepassen ska förbereda oss att kunna ta
eget ansvar på gymnasiet.
Själv är jag inte så positiv till dessa typer av lektioner. Meningen är
ju att vi ska arbeta med det ämne vi ligger efter med eller det vi behöver
arbeta med. I stället blir det att man arbetar med det ämne man tycker är
roligast. Om jag ska vara riktigt ärlig jobbar man nästan inte alls. Det är
ingen lärare som går igenom något och styr upp det hela på studiepassen så
vi elever har god tid på oss att prata och skratta med varandra.
Studiepass lär en inte att ta eget ansvar. Faktum är att man inte lär
sig något på studie|passen. Vi har ju egna arbeten och redovisningar där
det är meningen att vi ska ta eget ansvar och det gör vi också. Jag tror
att vi i själva verket har studiepass för att skolorna är tvungna att
anställa personal som inte är utbildade till lärare. Är det inte så att ni
politiker försöker underlätta arbetet för de lärarna med hjälp av
studiepass? Är det inte så att man har studiepass för att de lärare utan
den ut|bildningen inte ska behöva ha genomgångar? Jag kan ge er det rådet
att ni bör satsa pengar på att utbilda lärare. Det gör så att vi elever
inte be|höver ha studiepass och att vi kan ha riktiga genomgång|ar på
lektionerna. Resultatet blir att eleverna lär sig mer och får bättre betyg.

Jag ber er, gör inte så att barn och ungdomar är tvungna att växa upp i
förtid.

Med vänliga
hälsningar
från Johan Sten