Min syn på skolan

Hej!

Jag är en ambitiös elev från AC skolan, som heter Amik. Under hela min
nioårig skolgång har upplevt både possetiva och negativa upplevelser i
skolan.
Allt från att bli utkastad ur en dörr av en lärare till att jobba Ma efter
skolan med min underbara Ma lärare Sofia. Under min skoltid har jag nästan
alltid försökt vara possetiv och jobbat hårt för att uppnå det bästa
betyget så möjligt, men det har varit hinnder till detta t.e.x lärare och
elever. Men det finns även lärare och elever som har hjälpt mig uppnå de
betyg jag vill ha för min framtid och även hjälpt mig vara possetiv.

En av skolans största brister idag är att lärarna har för lite kunskap om
barn och ungdomar. Det leder till att det blir svårare för dem att lära ut
sina kunskaper till eleverna. Jag tycker att när de blivande lärarna går på
sin utbildning, så ska det finnas en kurs om barn och ungdomar. Denna kurs
ska hjälpa lärarna att förstå barnen och förstå hur de tänker och agerar.
ny sida
En annan stor brist som finns i de flesta grundskolorna i Sverige är att
skolorna oftast köper in dåliga (svaga) datorer för att de vill hålla en
låg buget.
I min skola har vi datorer som är näst intill oanvändbara.
Skolan förstår inte hur viktigt den är med datorer. Om runt omkring 10 år
så kommer en person som inte kan mycket om datorer betraktas som en
analfabet. 2000-talet kommer att bli en dator generation.
Just därför ska skola ha bra datorer så eleverna kan använda de till max.

En av skolans bästa förändringar under min skolgång är att de skapade
”verkstadstid”. Verkstadstiden har get eleverna möjlighet att göra sina
läxor i skolan och att jobba upp sig i de ämnen man är mindre bra i.

En annan bra förändring är att lärarna inte bara går efter vilket betyg man
får på provet, utan de kollar även hur man jobbar på lektionerna innan de
sätter sitt betyg.

MVH Amik Abdullah 9 D ac skolan.