Inskannad version

Min syn på skolan
Som det är nu slutar vi för sent. Det är bättre att vi börjar lite tidigare
och få komma hem tidigare.
Sommarlovet behöver inte vara så långt som det är nu. Det är bättre
att sport- och påskloven blir någon vecka längre och att det blir några
flera lovdagar.
Idrott har vi för lite av. Minst tre timmar per vecka.. Det behövs
också mera styrke- och konditions|träningar för det behöver man på
lektionerna så att man jobbar lite bättre och orkar mera.
Det är för lite 40 minuters lektion nu. Jag tycker de flesta
lektionerna ska vara 40 minuter. Men inte ämnen som slöjd och idrott. Det
skulle vara bra om det fanns särskilda lektioner som man kunde göra läxorna
på. Grupparbeten borde vara mer av än det är nu. Man ska inte ha mr än 60
minuters raster. Men lunchrasten borde vara längre för man hinner bara
stort sätt äta.
Skolmaten borde förbättras. För som det är nu så är det inte många
som äter maten. Jag tycker det borde löna sig att ha bättre mat. För då
skulle flera äta och maten behöver inte kastas bort. Jag tycker att man
inte ska få räkna ut medel efter prov. För de som är under medel kan
tröttna och inte bryr sig om att läsa till flera prov.
Det finns många lärare som bara gå på proven när de sätte betyg på
en. Det tycker jag är helt fel. De måste ju också rätta sig efter hur man
är på lektionerna och på läxförhörerna.