Min syn på skolan
Min syn på skolan är följande:

Dom flesta tycker att skolan är tråkig. För gör skolan rolig kan man t.ex
att man har fler friluftdagar, kanske lite PRAO. En sak man blir less på är
också läxorna. De man inte lär sig på lekionen lär man sig inte hemma
heller, sen är det ju mobbning på nästan alla skolor. Dom borde läga ner
lite mer tid på det. Sen borde dom ha mer ”egna studier”, där man tar mer
ansvar för sina studier. Det fungerade bra så länge vi hade det. Sen kan
man bygga ”uppe håls rum” åt eleverna, där man kan titta på tv, film, spela
spel och sitta och prata med varandra. Allt som förstörs ska polisanmälas,
så man kan få ditt dom som förstör, då kanske dom slutar med det, och att
eleverna får den hjälp soom dom behöver. Nu kommer det att komma lite krav.

Så här ska skolan se ut/vara.
Eleverna ska kunna gå ut på raster utan att bli retad och slagen, Då behövs
rastvakter. Eleverna ska kunna sitta och prata med varandra på rasterna,
t.ex en cafeteria. Eller ett uppehålsrum.
Sen ska det finnas en mobbning grupp, som t.ex dom som blir retad kan gå
till och få hjälp att få slut på det. Sen om man inte har det lätt hemma
ska man kunna gå till nån på skolan som lyssnar på en.
Och om man inte har det lätt i skolan ska man kunna få hjälp med det, t.ex
att man får prao en dag i veckan, eller att man dellar upp schemat, om man
gillar söjd, och är tvär less på Eng, då ska man kunna gå till slöjden och
arbeta där.
Och skolorna ska vara klotter fria!!!
De dom kraven som jag har. Jag hoppas att du kan upp fylla några av dom.

M.V.H Mårten Jansson 9B B-U skolan.