Mina skolår
Hej!
Min skolgång har varit ganska dålig tycker jag eftersom jag har fått byta
lärare flera gånger varje år. Och så har klasserna splittrats nästan varje
år. Det kan ju ha en fördel också såklart då man får nya vänner men när man
går i en klass som man gillar så är det ju inte kul om de splittrar den.
Fast jag tror ändå att jag har haft rätt mycket tur på ett sätt också. Jag
har nog aldrig haft någon väldigt dålig lärare förrän nu i nian. Med ordet
”dålig” menar jag alltså att läraren kanske inte är bra på att lära ut till
elever, eller inte kan handskas med barn/ungdomar eller på något sätt
kränker, eller utsätter en elev för något som egentligen borde
polisanmälas. Men alla rektorer bryr sig inte om eleverna fullt, och långt
ifrån alla lärare gör det.
Det är jätteviktigt att en lärare gärna tar emot en elev för att prata om
han/hon behöver det och många av mina lärare har inte gjort det. De ”har
inte tid”. En bra lärare bryr sig om hur eleverna mår och måste kunna ändra
på sig om det verkligen behövs. Har man inte en lärare man trivs med så kan
betygen bli väldigt låga, även om man försöker förstå allt och är
uppmärksam på lektionerna. Och det påverkar elevens framtid, vilket leder
till att den personen kan få svårt att få ett bra jobb. Lärare ska inte
bara ”slängas in” i en klass, jag tycker man ska vara noga med vem man
anställer, även om man har ont om lärare på en skola!

Det är ”starka” tankar som du skriver om – och viktiga. Ditt språk är
lätt att förstå och den språkliga kvalitéen är bra. G