Inskannad version

Mina skolår
Jag började skolan när jag var 7 år på Ljusnand dalens skola i 1,a.
Det verkade ganska kul på min första dag i skolan. men jag fick inte vara i
den klassen så länge for jag var tvungen att flytta till en hörsel klass på
samma skola. Dar det bara var 12 elever. Jag var inte hörsel|Skadad men min
kompis. Vi hade en larare som hette Lena Karin som var jätte snäll anda
tills vi borjade 4 då vi hede ihop 3 klasser och byte lärare till agne,
Karin och Johan. Den snällaste lararen av dom andra var helt klart Angne.
Dom andra tyckte jag inte alls om.
Det ända roliga på Skolan var gymnastik och rast. på rasterna spelade vi
hela tiden fotboll på sommaren och hade snöbbols|krig på vintern när det
var kramsnö. Anars gjorde vi ingeting.
När jag började 6an byte vi skola till lyckan|Skolan dar gick det elever
som gick 6 – 9an. 9erna dom var man radda för.
Redan i 6an var jag Jätte Skol tröt och längtade till gymnasiet. Men 6an
gick det inte så bra i skolan jag var latare an alla andra och pluggade
mindre.
6an gick ganska fort och jag skulle börja högstadiet jag var ganska nervös
for vi skulle få nya klasskamrater och lärare. 7an gick ganska bra tycker
jag det ända jag hade jag hade lite problem med var Kemi och Engelska
rasten gick ganska bra. Dom nya klassforestandarna hete Mona och Gunnar dom
är snälla.
I 8an fick jag mitt första betyg det var ganska okej jag hade bara ig i
Engelska och vg i idrot. Sedan vid Skolavslutningen fick vi vart andra
betyg då hade jag ig i Engelska och Kemi jag var besviken. Sedan mitt
senaste betyg var jag jätte besviken till för jag fick ig i Engelska, Kemi
och biologi. Nu hoppas jag bara att jag kommer in på gymnasiet där jag vill
gå antingen industri eller Barn och Fritid.