Min syn på skolan

Hej skolministern!

Det jag tycker är bra i min skola är att det finns bra lärare och att det
finns ganska bra rasthallar som man kan vila sig i mellan lektionerna. Det
bästa är TV:en och alla mjuka soffor. Sedan tycker jag att vårat fik
”BULLEN” är bra men det hade kunnat vara bättre, en förbättring hade varit
att de hade kunnat sälja godis.

Det finns nog inte så mycket som är dåligt i min skola förutom att vi har
för långa raster. Om vi hade haft kortare raster så hade vi fått sluta
tidigare och det tycker jag är bra. Men jag tror inte att man kan ha
kortare raster i våran skola för att då hinner inte lärarna ha någon rast.
Men alla tycker inte att man ska ha kortare raster. Vissa tycker att man
ska ha längre men då får man bara sluta senare. Det som också är lite
dåligt i våran skola är att det är ganska mycket damm på skåpen och i
gymna|stikhallen, men på golven är det rent. Men alla elever ska hjälpa
till att hålla skolan skräpfri, men alla gör nog inte det.

Det jag tycker man kan förbättra i min skola är att man hade kunnat ha SA-
tid varje dag, sammanlagt sex timmar i veckan. Då kan man välja att ha två
extra idrottstimmar utöver de obligatoriska idrottslektionerna. Resten av
timmarna får man välja svenska, matematik, slöjd eller andra ämnen där man
behöver stärka sig lite. Det är nog det enda som man borde förbättra
Så här tycker jag att 2000-talets skola ska se ut, fast det finns ju alltid
småförbättringar man kan göra.
Hoppas det blev till någon hjälp om du ska förändra skolan.

Med vänliga hälsningar: Elevens namn, klass, skola och ort

G