Inskannad version

Min syn på skolan
För att man ska kunna lära sig saker på bästa sätt måste man trivas bra.
Det kan vara svårt eftersom skolor|na ser ut som de gör idag. Därför har
jag lagt fram följande förslag på åtgärder.

Vi bör se till att alla elever trivs bra så att de kan göra ett bra resulta
ifrån sig. Därför behöver skolan mer pengar att röra sig med och det kan vi
lösa genom företagssponsring. På så vis skulle skolan bli finarere och vi
skulle kunna ha nya böcker.

Betygsystemet måste ändra så att betygen mätte ens kunskaper istället för
att bara mäta hur bra man är jämn|fört med klasskamraterna. I teorin skulle
alltså en hel klass få högsta betyg.

Fler tillvalsämnen borde finnas så att eleven kan bestäma mer om sig själv
och arbeta med det han/hon är intresserad av.

Bra och god mat är väldigt viktigt för ska vara pigga och lära sig mycket.
Man skulle kunna låta eleverna betala

sida saknas

som man verkligen har nytta av

På 2000-talet ska skolan vara ett ställe där man trivs och tycker att det
är roligt att gå till. De flesta elever har bar resultat och är
konkuranskraftiga med övriga världen. Eleverna ska känna att de har frihet
och få göra de dem är intresserad av. De ska kunna välja vad de vill äta
och må bra av maten. Läraren ska ha tid att hjälpa effektivt och klasserna
ska vara lagom stora. De elever som missköter sig ska snabbt rättas till.
Invandrare ska snabbt lära sig svenska och kunna delta i undervisningen.
Skolor med bara invandrare ska inte finnas. Skolan ska ta så lite pengar
som möjligt av staten och istället vara sponsrade och dra in pengar på fika
och pennor.