Inskannad version

Hej!
Här kommer lite om vad jag tycker om skolan, lite förslag på förbättringar,
men också sådant som jag tycker är bra med skolan.

Innan jag skulle börja sjuan så fick jag välja några personer som jag ville
ha i min klass. Det tycker jag är bra, därför att jag var ganska nervör när
det började närma sig att byta skola. Då kändes det ganska bra att ha några
kompisar med sig, så man vet att man i alla fall känner några i den nya
klassen. Nästan det första vi gjorde när vi började på Torpa var att åka på
hajk. Jag tyckte det var mycket roligt och så fick man lära känna alla de
nya klasskompisarna. På hajken gjorde vi mycket sammarbetsövningar, vi
lagade mat och umgicks. Alla 25 stycken fick såva i en liten stuga som var
avsedd för max 10 pers.
Jag tycker det är viktigt att lära känna sin nya klass, och detta tycker
jag var ett bra sätt.
Nu ska jag skriva lite om hur det var i själva skolan också: När man gick i
sjuan var man (i alla fall jag) ganska rädd för niorna. Jag kom ihåg att på
vintern var det några sjuor som blev ”myllade” och jag var ganska rädd för
att bli det med. Det här kan man gott göra något åt. Kanske ha mer
rastvakter.
Det första intrycket jag fick av själva skolan var att den var ganska
gammal. Möblerna var gamla och endel trasiga. Skolan såg allment risig ut.
Ventilationen om sommrarna var ganska dålig. Detta påverkar trivseln mycket
och därför tycker jag att man ska göra något åt detta.

Rasterna är något att se fram imot när man sitter på lektionerna. Därför
tyckr jag att det ska finnas saker att göra då. Vi har visseligen ett café
men det är inte så kul att sitta där alla rasterna. I korridorerna finns
det lite bänkar att sitta på, men det skulle vara fler tycker jag. På
skåpen får man inte sitta, så om bänkarna är upptagna så får man antingen
stå eller sitta på golvet.
Detta påverkar också trivseln och miljön i skolan och är därför en viktig
sak i 2000-talets skola.

Lov är också något att se fram emot. Loven behövs för att man ska kunna
vila upp sig så att man orkar med skolan ett tag till. Det skulle vara bra
om man hade ett par mer lovdagar på höstterminen också. Då skulle det vara
enklare att klara av alla prov och skrivningar som är vid den tiden.
Lektionerna är nog det som eleverna tycker är det tråkigaste i skolan.
Därför tycker jag att det är viktigt att göra dem så roliga som det går.
Praktiska arbeten är alltid roligt, och om man har lektioner som är över
1timma lång så kan det även vara bra om man har en liten rast på 5min, då
hinner man gå ut och ta lite frisk luft eller gå och köpa något i cafét.
Jag tycker också att man ska få ta med sig dricka eller någon frukt till
långa lektioner eller prov. För att man ska få arbetsro i klassrummet krävs
också att det är ordning på läraren, annars blir det lätt stökigt på
lektionerna och man får inte så mycket gjort.
För att man ska lära sig så mycket som möjligt i skolan är det viktigt att
man har en bra och duktig lärare. Jag tycker att en lärare ska vara
framförallt kunnig i det ämnet som han undervisar i. Han ska vara snäll,
men inte för snäll för då förlorar han respekten hos eleverna och då blir
det ingen disiplin i klassen. Vissa lärare har ingen respekt hos eleverna
och deras lektioner blir ganska lätt stökiga. Det skulle vara bra om vissa
lärare lärde sig hur man får mera respekt hos eleverna.

Mobbning är något som man till alla pris ska försöka förhindra. På våran
skola har vi något som heter bestis|rådet. Två personer från varje klass är
med där och de får lära sig hur man kan förhindra mobbning, dom ska också
förhindra mobbningen om dom ser någon. Jag tror att det föregår nog mer
mobbning på låg och mellanstadiet än vad det gör på högstadiet och
gymnasiet.
Det är också viktigt att man har idrott relativt ofta. Vi har två lektioner
i veckan och det är för lite. Man kan om man vill välja till mer idrott men
det är det nästan ingen som gör. Jag lästa att på något ställe hade man SH-
tid 6 tim i veckan, där får man välja själv vad man vill göra, och där kan
man välja idrott. Det tycker jag låter som en bra idé och det tycker jag
att man kan ha på flera skolor. Vi har något liknande som heter tema. Två
timmar i veckan får vi jobba med olika teman. Ibland har vi eget arbete på
tema tiden, då kan man jobba ifatt sig i de ämnen man ligger efter i.

Skolmaten är också en viktig del i skolans miljö. Jag tycker att skolmaten
är ganska okej.