Inskannad version

1 Mina skolår på Grundskolan
Mitt första skolår på mellanstadiet gick bra, de var kul. Jag började inte
första skolåret, med att börja räkna och sånt. Utan det var mest att man
lekte, och lärde känna dom andra skoleleverna. Jag fick många kompisar, och
tiden gick snabbt. När jag blev lite äldre och skulle börja tredje klass,
då blev det lite hårdare. Då fick jag börja med att arbeta lite mer, med
matte och rättstavning och en massa andra saker. När jag kommit så långt
att jag skulle börja femte klass, blev det allt hårdare med allting. Det
blev allt fler och större prov, på alla olika ämnen. Tiden gick snabbt och
det var dags att lämna mellanstadiet och börja på högstadiet. Det var
tråkigt att lämna mellans|tadiet, för jag kände oro över att börja på
högstadiet. Där gick ju fler elever där, jag var mest orolig för att bli
mobbad av de äldre eleverna på skolan. För mobbad blev jag på
mellanstadiet, ett bra tag och det var inget kul.

Nu var sommar lovet slut och det var dags att börja första dagen på den nya
stora skolan. När jag kom till skolan första dagen, letade jag upp mina
kompisar. När jag gick igenom den långa korriden kände jag nervösiteten i
magen, det enda jag såg runtomkring mig var massa elever som satt och
pratade. När jag ser mina kompisar, kallar jag på dom. Vi gick upp till
Aulan för att samlas, efter en stund kom rektorn in för att prata med oss.
Han gav oss information om vilken klass vi skulle gå i m.m. När han var
klar med pratandet fick vi gå ner till klassrummet, där vi skulle vara. När
vi alla hade samlats så fick vi berätta lite om oss själva. Tiden gick
snabbt första dagen, vi fick vårt schema och en massa information. Tiden
gick snabbt, det hände inget speciellt i årkurs sju. I årkurs åtta hände
det lite mer. Vi fick flytta ner till gamla vuxna komvux skolan som nu
heter ”Filialen”. Detta var då pågrundav att det blev för många elever. Jag
tyckte detta var bra. Jag tykte det gick bra i hela årkurs åtta, det var
kul.

När jag bördade nian blev det värre Det blev många fler prov och läxor. I
nian har jag haft många prov, I de alla olika ämnena. Vi har alltid mycket
läxor, men det är vad jag tycker.

Sammanfattning om vad jag tycker om mina skolår från början till slut. Jag
tycker det är kul att gå i skolan, men ibland kan det bli för mycket.
Alltså för jobbigt, då menar jag att jag orkar inte när jag får för mycket
läxor och prov, men hinner helt enkelt inte med. Man gör läxorna bara för
det ska vara så, man förstår inte då. Inte det jag själv gör iallafall. Då
är det bättre att man inte har så mycket prov och läxor på samma gång. Men
det går för det mesta bra. Jag tycker det har varit kul alla dessa år inu.
Jag tycker det är bra att det finns skola för dom elever som verkligen vill
lära sig, och få en bra utbildning. Jag tycker det är bra att det finns en
skola, det tror jag nog att alla tycker det är bra. Det bästa är att det
finns lärare som ställer upp så att eleverna får en utbildning.