Inskannad version

Min Syn På Skolan
Den största bristen På Skola är att skolan är borjlig. jag tycker att om
skolan hade varit roligare så hade det varit myket lätare och lära sig. det
är för myket alvar i Skolan om man säger nogot på en läktion så är det som
hela skolan rasar. jag tycker eleverna ska bestema lite vad man ska göra i
skolan för om man får upgifter som man tyker är tråkiga så gör man dom
uttan att lära sig nogot.
Det enda positiva med skolan är att man får sluta tidigt på torsdagar.
Hur skolan ska se ut år 2000
Skolan ska bli roligare.