Inskannad version

Mina Skolår
Jag kommer inte ihåg när jag började skolan, Men jag kommer ihåg att jag
tyckte att det var skönt att lämna Dagis.
Man hade ju kul i skolan de första åren, men sen blev allt så tråkigt.
Mellanstadiet. Då var det roligaste nästan slöjden. Sen när man gick ut
sexan tyckte man det var skönt att slippa den skolan.
Sen på högstadiet var allt nytt. Nu fick man ett eget skåp, Man hade en
eller två salar för varje ämne, och klassen var ny.
Men nu i nian så har man vant sig.
Nu ser jag fram emot att börja Gymnasiet.
Men jag vet inte alls hur det är där.
Jag tror det kommer vara lite mindre schema,
då min linje inte har så många ämnen.