Hej Skolministern!

Under alla dessa år som Jag har gått i skolan har jag samlat på mig
intryck, som är både bra och dåliga. Det finns många saker som är dåliga,
som t.ex. håltimmar. Istället för att ha hål|timmar så kan man få sluta
tidigare. Man har iallafall inget att göra på håltimmarna. Det är ju
alldeles för stressigt i skolan. Allting ska gå så fort. Och så hinner man
inte med, då får man lov att ta hem och jobba. Det är ju då man vill koppla
av och inte tänka på skolan. En annan viktig sak är att eleverna inte får
vara med och påverka. Lärarna och rektorn bestämmer nästan allting.
Eleverna borde få större inflytande i skolan. Och kunna bestämma mer.
Lärarna är alldeles för fega i skolan. När en elev är stimmig och håller på
att störa andra, så vågar läraren inte slänga ut eleven. För lite pengar är
ett annat problem i skolan. Vi har knappt pennor att skriva med. VI märker
hur man skär ner på pengarna till skolan. Det drabbar både eleverna och
lärarna.

Det är svårt att komma på något bra med skolan. En sak är maten, den är
väldigt god för det mesta. En annan sak är att lärarna är snälla och
hjälpsamma. Även fast det finns mycket att klaga på, så har jag lärrt mig
en hel del i skolan.
Så här vill Jag att skolan ska se ut. Eleverna ska få bestämma mer. Det ska
inte vara lika stressigt med prov, uppsatser och läxor hela tiden. Proven
ska vara mer utsprida istället för att det ska vara flera prov samma vecka.
Hål timmarna ska tas bort, så att eleverna får sluta tidigare. Sen vill Jag
ha mer praktiskt arbete, och mindre läsning och skrivning. Vi skulle få
använda datorerna mer också. SÅ tycker jag att skola ska se ut.

Hälsningsfras? Enkelt innehåll. Styckeindelning saknas. Avslutningsfras
saknas.