Min syn på skolan

Jag kommer i den här texten att skriva vad jag tycker om olika ämnen och
vad jag tycker om skolan i stort.

Matematik

Jag tycker att en allt för stor del av skoltiden ägnas åt matte. För
igentligen vem behöver kunna allt det vi lär oss i matte.
Jag tycker att det borde räcka om man fick lära sig plus, minus, gånger,
delatmed och enklare formler.

Svenska

Jag tycker att svenska är ett bra och roligt ämne. Men jag tycker inte att
det hör till svenska att skriva om svenska författare som levde någon gång
förlängesen. Enligt min mening hör det till Historia. Dessutom lever vi i
nuet, om vi fick lära oss något om de författare som lever nu istället.

Engelska

Jag tycker att engelska är ett bra ämne, som man får mycket nytta av. För
det är ju alltid bra att kunna engelska, t.ex om man är utomlands.
Det är det ända grundämnet, som är inne på rätt spår. Där man inte behöver
läsa om folk som dog på 1800-talet.

Idrott

Enligt mej är idrotten mycket viktig. Man får bättre kondition och man får
lättare att koncentrera sig efter idrotten, på de andra lektionerna. Men
det borde vara fler gympa lektioner

Kemi

Jag tycker att kemi är roligt, när man får experimentera och så.

Men igentligen tycker jag att det inte borde vara ett obligatoriskt ämne.
det borde vara valbart.

Teknik
Jag tycker teknik är ett nyttigt ämne. Men det är ju främjande för mej,
eftersom jag skall gå på byggnads-programmet.

Fysik

Finns det något värre ämne? Man får inte ut någonting.

Biologi

Det är ju bra att få lära sig om kroppen och djur och liknande.

Musik

Ja nu kommer samma sak igen. Varför allt detta läsande om gammla döda
människor?
Varför ska jag veta något om t.ex Carl Nielsen?

Slöjd

Ja det är ju ett ämne där man får arbeta lite själv, där man får ett
riktigt resultat.

Bild
Ja vad kan man säga om bild?
Det är ju ett mer avslappnat ämne, som man anväder fantasin i.
Jag tycker det är lite onödigt ämne.

SO
Ja det är här alla gammla lik ska vara, inte i svenska eller något annat.
Ja det finns ju rätt mycket att lära här. Roligt ibland iallafall!

Skolan och kommunen
Ja, nu kommer skolan och kommunen i stort. Kommunen satsar mer på halvdöda
pensionärer än på ungdomar. Vi får allt-för dåligt med matrial.
Sedan lärarna, som använder skolan som straff. T.ex om man gjort något
dumt, då får man kvarsittning.
I skolan ska man ju trivas, säger alla lärare och rektorer. men hur ska de
klara av att få alla att trivas om man håller på på det sättet?

Jakob! Kanske Du ska bli politiker, så du kan arbeta för att ta bort
skolämnen!! Hur ofta förekommer det, att Du suttit kvar? Kvarsittning äger
då och då rum vid skolk! Sådant ägnar ju Du dig aldrig åt!! Se på mina
noteringar!