Inskannad version

Min syn på skolan
Efter snart nio år i skolan har jag vissa synpunkter på skolan.
Jag tycker skolan är bra, men eftersom jag tycker den är bra, menar jag
inte att jag inte har synpunkter på den. Min syn på skolan är att allting
går ut på betyg och inte försöka lära eleven för hela livet, utan för
stunden så att dom får bra på proven.
Det skrämmande är att vi bedöms i siffror och man ska inte heller bedömmas
i bokstäver. eleverna ska istället få ett omdöme i form av godkänd eller
icke godkänd. Läraren behöver inte döma ut en eller flera ur en klass utan
alla kan klara sig.
Då kommer inte allt kretsa runt prov och betyg.
Eleverna ska redan lågstadienivå få ett visst inflytande över skolarbetet
och om eleverna får ha samma lärare i sex så både eleverna och läraren
känna varandra bättre.
Det finns mycket positivt och negativt med den nuvarande skolan. Jag har
redan berättat om två negativa saker med den nuvarande skolan. ett annat
sådant exempel är Eneboskolan där man placerar många invandrare.
Och eftersom man placerar så många kulturer på samma ställe istället för
att sprida ut dom. Och det leder ju bara till bråk och fientlighet mot
svenskar.
Och i dom skolor där det bara går svenskar som tex Backtunaskolan bildas en
flykting fientlighet.
I båda fallen okunnighet om varandra. Positivt är att man inte ger eleverna
betyg förrän i slutet av höst terminen i åttan.
Moderaterna vill införa skolpeng. Det innebär att en elev får välja skola.
Dit håller jag med Moderaterna för det skulle få vissa skolor och skärpa
sig. Men dom vill att föräldrarna ska få lägga till en summa.
Och det skulle bara bildas ännu större klass skildnader.

Som ni kanske förstår så är jag socialist.