Min syn på skolan

Skolan är bra för lärarna har en bra kontakt med eleverna. Mina bra
synpunkter är tex: Arbete som är väldigt bra för då kan vi göra klart läxor
och andra arbeten som vi får. Vi har också Reflektionsda|gar. Då kan man
jobba med det som man behöver eller vill arbeta med. BLB är något som är
mycket bra och moste vara kvar för alltid.

Arbets miljön är inte så hemskt bra efter som skolan renoveras. I bland hör
man borar och andra ljud som stör lektionerna. Det är tråk|igt at man inte
kan göra not åt det. Det enda man kan göra är att vänta så dem blir klara.
Det är tråkigt att vi nior inte kommer att se när skolan är klarrenoverad.

Ni borde göra så mattanterna lagar betre mat. För i bland så äter nestan
ingen. Monga går och äter pitsa, kebab, hamburgare eller godis. Det är inte
så hemskt monga som gör så för dom har inga pengar eller så vill dom inte
slösa pengar. ”Och det är inte bra!” Ni borde renovera omklänings rumen.
För i bland luktar dom så mycket så att man nestan inte kan gå in, en gong
så funkade inga lampor bara dom som var i duchen så vi fick typ byta om i
murkret, i bland så kan vi inte ducha för att det är för eckligt i
ducharna. Ni borde köpa nya böker. För vi får heften och i bland så moste
vi dela på bök|erna.

Bra synpunkter Jorge