3. Lära för livet!

Alla vet att meningen ”vi lär inte för skolan utan för livet” är en sann
mening.
Att gå skolan hjälper oss elever förbereda oss för framtiden.
Det är inte altid vi tänker på att vi går i skolan för våran skull, ofta
går vi för någon annan och det är fel.
I skolan har vi ca 16 ämnen eller flera. Det är något vi elever ofta klagar
på. Vi tycker det är för många och att många av ämnena är oviktiga. Efter
som att vi inte vill jobba med det området sen. Det vi inte tänker på är
att varje ämne är junikt i sig.
Ofta tycker vi/jag att det är tråkigt att lära sig och det tar långt tid.
Att lära sig grammatik är något som jag tycker är tråkigt. Fast när jag är
i en situation där någon person frågar något på tex Engelska, har jag inte
den atetyden längre. Då blir jag glad och ofta tycker jag att dom timarna
man satt på en stol i ett klassrumm värkligen lönat sig. Samma sak är alla
temadagar, prao, projekt arbeten och all lära man får i skolan, Det lönar
sig till slut.
Tema dagar och prao dagar är något som hjälpt mig mycke från att varit helt
vilse till att jag nu vet vad jag vill bli, när jag blir stor.
Och nu har jag kunnat söka till en linje till gymnasium som ska hjälpa mig
nå mitt mål.
De ämne som har hjälpt mig mycke är det engelska språket. Efter som vara en
person som mig att gilla resa och som reser mycke. Så måste man kunna prata
de engelska språket för att kunna komunicera med andra människor som inte
kan Svenska. Det jag också har lärt mig mycke är att stå för vad säger och
gör. Genom att skriva mycke vad jag tänker och tycker. Elevråd är något vi
har i alla skolor, som är gjort för att vi ska kunna va med och bestäma och
få våras röster hörda.
Projekt är något vi också håller på med i dom olika ämnena. Där vi får lära
oss hitta information på olika sätt och bilda egna uppfatningar. Projekt
arbbetena kan handla om allt mellan himmel och jord. Genom all läxa vi får
lär vi oss atomatiskt hur vi ska planera saker och ting.

När jag blir ca 20 och äldre kommer jag och dom flästa märka att all år som
vi sutit på en stol i ett klassrumm kommer löna sig. All kunskaper som jag
har lärt och kommer lära mig kommer jag ha stor nytta av längre fram i
livet.
Just nu tycker jag skolan är en plåg och jag tror många håller med mig.
fast jag får tänka att det är för mig jag gör det inte för någon annan.