Min syn på skolan
Efter snart nio år i grundskolan tänker jag göra en liten sammanfattning
och förslag på förbättringar.
Det har varit väldigt roligt att gå i skolan, iallafall i de lägre åren.
Sen när man blir lite äldre blir man ganska skoltrött. Undervisningen har
varit spännande och utvecklande i bland, fast det har ofta kännts som om
jag redan vet det läraren försöker lära oss. Då känns det som om man kunde
ha gjort något viktigare istället. Jag tycker att man borde göra skolan mer
individuelltanpassad, så att det blir lättare att få den hjälp man behöver
i vissa ämnen. Då kan man också ordna det så att man inte behöver arbeta så
mycket med andra ämnen där man inte behöver lika mycket tid. Det är många
dagar och timmar då man egentligen inte gör så mycket, så om man arbetade
mer intensivt under en lite kortare period, så skulle man kunna minska ner
längden på läsåren väsentligt. Det skulle nog vara bra för både elever och
lärare.
Det vore bra om man kunde välja lite mer fritt när på morgonen man ska
börja och sluta skolan. Då skulle de som är väldigt morgonpigga kunna börja
tidigt på morgonen och de som är morgontrötta börja senare. Man kunde göra
upp scheman några veckor i förväg, där eleverna lämnar sina önskemål om
tider att börja och sluta skolan. Sedan skulle lärarna kunna lägga upp sina
arbetstider efter det.

Staten behöver helt klart lägga mer pengar på skolan. Det är ganska dåligt
med material, vi får ofta använda gamla slitna böcker som knappt sitter i
hop. Maten är också dålig och behöver verkligen förbättras. Elever skulle
kunna laga maten, i hop med lärare eller utbildad måltidspersonal, som en
del i hemkunskapsundervisningen. Eftersom att vi är 600 elever på skolan
skulle det inte vara särskilt ofta man lagade maten och det skulle inte
störa den övriga undervisningen nämnvärt.
Vi har F-9 på våran skola nu och var de sista eleverna som stannade kvar
efter sexan och inte bytte till en högstadieskola. Det har varit tryggt på
ett sätt, men jag tror verkligen att det har hämmat oss i vår utveckling.
Vi har umgåtts med samma personer, varje dag, i nio år. Några få elever har
förstås kommit till eller försvunnit, men det har inte gjort någon större
skillnad. Jag tror att det hade varit bra för oss om vi hade fått byta
skola när vi började sjuan. Det måste ju vara lite tråkigt för lärarna
också efter ett tag att ha samma elever så länge. Jag tror att vi har haft
samma lärare som vi har nu (ungefär) ända sedan vi började femman eller
sexan.

I framtiden borde lärare och elever bestämma gemensamt hur man ska bedriva
undervisningen, hur den ska läggas upp, vilka böcker som ska köpas in, hur
och vad man ska arbeta med, hur skolan ska se ut (lokaler och vad som
behövs) och lägga upp scheman tillsammans.

Det skulle också vara bra om man kunde ordna så att åtminstone några elever
skulle kunna arbeta med ämnena hemifrån, och ha kontakt med sina lärare
över internet. Det arbetssättet är bra om man bor långt från skolan och får
åka buss länge både dit och hem. Genom att arbeta så kan man spara tid och
det kanske räcker om man är i skolan någon eller några gånger i veckan.

Det är ganska svårt att påverka i större saker i skolan som det är nu. Det
borde bli lättare att få tex. rektorn att ta till sig förslag från oss
elever.

Det finns mycket saker som är bra i skolan också. Jag tycker att det
fungerar bra mellan oss elever och lärarna för det mesta. Mobbning finns
det nog inte så mycket av på skolan tror jag. Inte som man ser något av
iallafall, men sådant pågår ofta i det tysta.

Jag tycker att lärarna måste ingripa mer och försöka stoppa rasism och
annan främlingfientlighet. Man skulle kunna anordna en kurs som alla lärare
och annan personal på skolan ska gå, där de kan lära sig hur man ska
hantera rasismn, nasizm, och mobbning i skolorna. Jag tror att det ofta är
det som är problemet att personalen inte vågar eftersom att de inte vet vad
de ska göra.

Det här är min syn på skolan just nu. Det finns en del bra saker men det
mesta behöver ändras ganska mycket.