Inskannad version

Mina nio skolår
Mitt första år i skolan var ett mycket blygt men upptäckande år. med mycket
nytt man aldrig sett eller hört innan. Man lärde känna klassen och fick
många nya kompisar.
Den största känslan var när man fick den första boken och fick gå hem och
visa den för mamma och pappa, och att mamma skulle hjälpa mig och klä
boken.
Efter några veckor i skolan när vi lärt känna varandra i klassen och kände
till skolan vågade vi busa mer och blev den busigaste klassen på hela
skolan.
I slutet av trean fick vi reda på att vi skulle flytta ner till en annan
skola och gå fyran till sexan där. Några veckor innan sommarlovet var vi
nere på skolan och kollade hur det såg ut och träffade vår nya fröken och
åt i deras matsal. Den skolan var mycket större och finare. När vi sedan
efter sommarlovet började på den skolan och fick vår nya fröken blev vi
mycket lugnare i klassen beroende på att vi tyckte mycket om vår nya
fröken. På den skolan trivdes hela klassen jätte bra och man fick nya
kamrater. Åren på mellan stadiet gick fort och vi skulle snart börja
högstadiet. Inför högstadiet skulle man välja tillval. Några veckor innan
sommarlovet fick vi träffa våra klassföreståndare och dom berättade om sig
själva och lite om skolan. Sedan fick vi faddrar som visade oss runt i
skolan och berättade om den, och vi fick se hur klassrummen såg ut och
sedan åt vi med dom i deras matsal. Sedan efter sommarlovet när vi skulle
börja sjuan samlades vi i Genia där rektorn och studierektorn berättade om
skolan och regler dom har på skolan
Efter några veckor i skolan var vi i Koppeberg med klassen och
klassföreståndarna. Vi åkte tåg ner till Stensund och sedan båt över till
Koppeberg. Där fick vi gå själva och handla i några timmar och sedan åt vi
på en restaurang. Efter vi hade ätit gick vitill ett akvarium som skulle
varit stort, när vi kom dit
märkte vi att det inte var något att ha, så vi fick gå och handla lite
till. Denna resan gjordes för att vi skulle lära känna våra
klassföreståndarna osäkert om eleven eller läraren rättat till
”klassföreståndare”
bättre
Nu går vi i nian och har god samman hållning i klassen osäkert om eleven
satt punkt eller komma
och med en del lärare och jag trivs.