Inskannad version

Mina nio skolår

– Dagen kom, och nu ska jag börja mitt första skolår. Jag var närvös och
fundersam hur skolan skulle vara.

Jag gick in i skolan med mina föreldrar, när vi hade komit in så satte man
sig vid en bänk och väntade på att fröken skulle ropa upp ens namn. När man
satt där, och tittade sig om|kring så hörde man många barn i min ålder
prata med sina föreldrar.

– Men plötsligt så hörde man en röst seja ”välkomna”.
man satt där som non sten figur och tittade bara rakt fram, medans
föreldrarna hälsade på fröken. fröken tog fram ett papper som hon läste upp
våra namn på, sen talade man om om man var här. Första skoldagen var rolig
som man trode, man gjorde inte så mycket förutom att man fick sina skol
böker som man kunde lägga i sina egna benkar, som man hade fått. Man satt
och pratade med sina nya kompisar visa var snälla andra duma.

När skolan hade holt på i en vecka så var arbetet fullt i gång. Man hade
bara mate, sv, so, oä i huvudet men anars så var det rätt roligt där.
När man kom hem så gjorde man sina läxor och det var hjätte kull, förutom
när föreldrarna inte hade tid och föhöra mig.

Skolan hade hållt på ett tag och man satt inne och jobbade, men nu tyckte
man att skolan var jobbig, förutom alla sina raster man hade såklart.
Man tyckte i bland att det var jobigt att gå till skolan på morgonen, så
man började bråka med sina föreldrar. Det var inte så bra, fördå kom man
för sent till skolan, och då fick man en prick.
När man hade fått tre prickar som det hette så fick man sitta kvar i skolan
i en halv time, det var inte roligt.
När man satt kvar så fick man göra allt tråkit som man inte hade hunit
under skol dagen.
tex. göra sin matte läxa eller läsa en bok.
men det var ju mest dom bråkiga pojkarna i skolan som satt över.

Men nu tycke man inte att skolan var så rolig som man trode, den var alltså
förjäklig.
Tidiga mornar, läxor, en sur och tjatig fröken det var alltså ganska
jobigt.

Men åren vandrade i väg och nu hade man börjat i 3dje klass.
Då var allt rätt så kull för man var störst på Lågstadiet.
Och vi hadde fått ett nyt ämne okså det var slöjd.

Slöjden var det roligaste ämne man hade när man gick i 3dje klass. Man
dellade in sej i grupper, en vis grupp fick sy-slöjd och den andra grupen
fick trä-slöjd.
Det man gorde på slöjden fick man ta hem och ge till sina föreldrar i
prisänt eller behålla dett själv, det var bra med slöjd.

Men nu till raster

När man hade haft ett långt osäker inskrivning gomin pass tydligt
så fick vi 20 min rast.
Det man gorde på rasterna var olika saker som tex: Man dellade upp lag och
spellade fottboll på en plan, eller så lekte man häran på täpan. häran på
täpan var nog det som var roligast för då kunde man visa sin styrka för
alla andra som var minde en sig själv.

Men det som flickorna gjorde var litte anorlunda en det som vi pojkar
gjorde. flickorna hoppade hopprep med varan, eller så lekte dom med en rock
ring. Den hade dom om magen så vikade man litte så snurrade den runt
magen.

Den längsta rasten som man hade var lunch rasten den var på 45 min. Den
tiden var för att man skulle kuna ätta up sin matt och leka litte inan man
gick in på nästa lektion.

Men sen på efter midagarna så hade man bara små 10 min raster så man kunde
springa av sig litte.
Men nu kom den tid man hade väntat på, Man hade börjat i ”mellanstadiet”.
Det som var rolig att börja i mellanstadiet var att man fick cykla till
skolan. Man tog cykeln dit och hem det var inte alls jobbigt.
Men det som var jobbigt det var att man fick ett språk dätta år, det var
engelska.

Engelska var det jobbigaste ämnet man hade i skolan. Man skulle kuna utala
ord rätt tex: This, Those, de var ord som man skulle använda tungan med.
Men det som var så svårt det var dom engelska läxorna man fick typ 10
glosor som man skulle klara på 3 dagar.

Man fick deså en ny lärare i mellan stadiet hon var mycket argare en den
man hade i låg stadiet. Det minsta man gjorde så åkte man ut diräkt, tills
man hade skärpt sig, men på sätt och vis så var det bra.

Men det som man var räd för När man gick i mellanstadiet det var dom duma,
arga sexorna.
sa man nått så fick man altid stryk.
Men nu så har man börjat i Högstadiet. Där är allt jobigare en dom första
skol|åren. Man får mera läxor där, som i mellan stadiet fick man 10
engelska glosor nu får man 30 st.

Men det som är jobigast är att mellan varje lektion så har man en ny
lärare, och man har bara 5 minuter på sig mellan varje lektion.

Men det som man inte hade föra åren det var skåp, men det har vi detta år.
det är mycket bätre.

Så har vi ju fått två klass före|ståndare, dom hetter Björn och Ingegerd,
dom är snälla förutom att Björn kan vara sjatig i bland.

Man har okså delat in två ämnen i allmän och säsid grupp, det är i
engelskan och svenskan.

Men nu har jag jobbat i skolan i 9 år så hoppas att det snart är slut i
skolan.

slut