UPPGIFT 4. Min syn på skolan.
Kära skolminister

Det som jag skulle vilja att ni förbättrade i skolorna är skolmaten. Jag
tycker att skolmaten är aldeles för dålig, det är kanske en gång i veckan
som jag äter mig mätt, men det är knappt att jag äter mig mätt en gång i
veckan. Ni måste ädra skolmaten så att fler barn äter. För jag vet själv
att det är många som går hungriga hella dagen i skolan.

Och så tycker jag att ni måste få fler till att utbilda sig till lärare.
För på vår skola (Söderport) så ha vi väldigt många lärare som inte har en
utblidning som lärare, och då är det svårt för oss elever att kunna lära
sig på ett bra sätt, och iblan så kann dom lärarna som kommer ingeting och
då så lär sig ju eleverna ingeting ändå. Men dom lärarna som är utbildade
tänker jag inte klaga på för dom vet hur dom skall få eleverna att tycka
att det är kul att lära sig. Men om det nu kommer en lärare som inte har
utbildningen så blir det oftast att eleverna tar över och eleverna sitter
ändå och gör ingentin, eller om man nu får en uppgift och eleverna vet att
han inte kan någonting så struntar eleverna i det ändå, och där är vi där
igen, eleverna lär sig ingeting.

men nog pratat om allt som är dåligt i skolan. Det som jag tycker är bra i
skolan är att man alltid har sina väner runt sig, och att man får många nya
vänner. Då blir även lektionerna roligare och man tycker att det är
roligare att lära sig. Det tycker i allafall jag. Men det som jag tycker
och jag vet att nästan alla tycker det är det roligaste i skolan är ju
rasterna. Men det värsta är att man inte har så mycket att göra. Men om dom
på skolan kanske hade gjort ett upphåls rum med några soffor massa mysiga
kudar och kanske en tv och video så hade man i alla fall haft något att
göra. Men nu vet jag att våran skola ligger back i pengar, men man kan ju
iallafall ha det i åtaken. För att det kommer ju inte att ske nu under
våran sistta termin, men man kan kanske försöka tills nästa termin med att
kanske göra ett uppehålls-rum för eleverna. För att det kommer ju att gå
elever här i 1, 2 och 3 år till och det kommer ju alltid in nya elever.

Men jag har en fråg till dig skolministern hur mycket pengar får skolan
varje år. och när får dom pengarna. Kan man inte höga budgetet litte, så
att dom pengarna som högs går till att göra ett uppehållsrum för eleverna.
Så att rektorerna försöker att göra det bättre för eleverna. Jag vet att
dom redan nu försöker att göra det bättre för eleverna. Men om skolan
kanske hade litte mer pengar så skulle dom kuna göra det änu bättre för
oss. Men jag tycker att detta är den bästa skolan.
Jag hoppas att du läser detta berev och tar det på allvar. För detta som
jag nu har skrivit är så jag tycker att det är i skolan.

Med vänliga hälsningar

Johanna Berg-Svensson
På Söderport skolan

Stavning
För få styckeindelningar
Upprepningar
Flera Bra synpunkter, men de kunde ibland utvecklats bättre.
Korrekt brevform