Min syn på skolan.
Till skolministern,
Hej, mitt namn är Karl-Johan Rosengren. Jag är 16 år och går i 9a på en
skola i Uddevalla, Södervångskolan. Jag går i en klass med 26 st elever,
ganska lagom tycker jag. Vi har 5 st nior på denna skola. Vissa av niorna
är stökiga andra inte. I min klass är det lungt och bra ibland. Vissa dagar
kan det vara ett väldigt stökigt. Bråkstakar och vandaler finns det ju så
klart som på alla andra skolor förmodar jag. Det är ganska mycket
skade|görelse på denna skola, söndriga stolar, söndriga bord och trasiga
soffor. Detta kan nog eleverna ändra på mer än vad du kan. Idag är det ju
så att man får betala ersättning för något man gör sönder men oftast så tar
lärarna inte så hårt på detta utan dom låter kanske han/hon slippa betala
och låter skolan betala. Detta drabbar både lärarna och eleverna på skolan
eftersom skolan får mycket sämre ekonomi om dom ska betala allt som går
sönder. Dom elever som har gjort sönder något ska också få betala för
detta. Detta måste skolorna ta hårdare på, eller hur? Det är kanske en av
orsakerna till att många skolor har brist på behöriga lärare. Detta tycker
jag att du ska försöka ändra på. Här på Södervångskolan har vi inte så
många behöriga lärare. Fast det skiljer sig från år till år. Behöriga
lärare tycker jag är viktigt, för att eleverna ska få en bra utbildning och
då blir även standarden på arbetena högre i framtiden, om man får en bra
grundutbildning. I min klass så har vi en behörig och en icke behörig
klassföreståndare. Vissa nior har också mer respekt för dom behöriga
lärarna än vad dom har för dom icke behöriga. Mer behöriga lärare gör helt
klart skolorna bättre på att undervisa. Detta tycker jag du ska grunna lite
på. Men allt på denna skola är ju inte så klart trist. Jag själv trivs bra
i denna skola, det är en skön stämm|ning. Jag är ganska sport intresserad,
och på denna skola har vi ganska många olika tävlingar inom sport. Detta
tycker jag är bra och det passar mig utmärkt. Idrott är ju också viktigt
och nyttigt att ha. Dom som idrottar har oftast högre betyg än dom som inte
gör det. Så det är väldigt bra med idrott i skolan. Det du kan försöka
ändra på är vandaliseringen på skolorna, ett förslag är att ta hårdare på
att eleven ska få betala det han/hon gör sönder. Det är skadegörelse som
man gör och det är ett brott. Om man berättar detta för eleverna och om man
får hjälp från polisen kanske man kan minska skadegörelsen på skolorna. För
om skolorna ska betala det som eleverna gör sönder så får dom mindre pengar
till att anställa behöriga lärare. Då får dom anställa sådana som inte är
behöriga, detta hänger ihop. Och det är viktigt att man tar detta på
allvar. Det kanske inte går att ändra alla skolor på en gång men man får ju
börja någonstans. Tex på dom skolorna som är värst drabbade. Ta nu till dig
detta, jag är ju som sagt expert inom detta område. Den perfekta skolan,
inga svordomar, inget bråk och inget vandaliserande så ser den skola ut som
ni strävar efter. Men det är nästintill omöjligt att få en sådan skola. Men
man kan försöka och kanske minska det. 2000-talets skola, där kan du tänka
på vad jag skrivit och försöka förbättra detta. Idrotten tycker jag ska
vara kvar för det är nyttigt. Om man har mer idrott så kanske det blir
effektivare lektioner. Färgen i klassrummen tycker jag ska ändras, inte
denna grå och trista färg som det är i dom flesta klassrum. Om det är ljusa
och glada färger påverkar detta eleverna på ett positivt sett, man blir
inte lika trött. Detta är viktikt att tänka på 2000-talets nya skolor. Om
eleverna sköter sig så blir också skolan bättre. Det gäller att man får in
det i eleverna. Jag tycker inte du ska ändra för mycket på skolorna fast
dom sakerna som jag nämnt kan du ju försöka ändra på för att få en bättre
skola. Ta nu detta på allvar för detta är viktigt för både min och din
framtid. Lycka till!
Med vänliga hälsningar. Karl-Johan Rosengren

Ha en bra dag!